Пускане на файлове Compact Samsung ST45

Page: 99 from 142

background image

BG-9

Бълг

арски

Пускане на файлове

Преглед на снимки

Натиснете [

].

Натиснете [

] или[ ], за да преминете 

през файловете. 

Натиснете и задръжте, за да прегледате 

 ▪

файловете бързо.

Приложение за преглед на видеоклипове

Натиснете [

].

Натиснете [

].

Play

Capture

За управление на възпроизвеждането си 

служете със следните бутони.

[ ]

Сканиране назад

[ ]

Спиране или 

възстановяване на 

възпроизвеждането

[ ]

Сканиране напред

[

Мащабиране

нагоре или 

надолу

Корекция на нивото на 

звука