Заснемане на снимки или видеоклипове Compact Samsung ST45

Page: 98 from 142

background image

BG-8

Правене на снимка

Натиснете превключвателя за режими в позиция  

(

). (За да изберете (

), натиснете [

])

Подравнете обекта спрямо рамката.

Натиснете [

Затвор] наполовина надолу, за 

да фокусирате автоматично.

Зелената рамка означава, че обекта е на 

 ▪

фокус.

 

За да направите снимката, натиснете 

[

Затвор] изцяло надолу. 

Запис на видео клип

Натиснете превключвателя за режими в позиция  

(

). (За да изберете (

), натиснете [

])

Подравнете обекта спрямо рамката.

Натиснете [

Затвор].

Натиснете [

 ▪

], за да направите пауза или да 

продължите.

Натиснете [

Затвор] отново, за да спрете 

записа.

     Забележка   

Брой снимки с резолюция 

(при 1 GB SD)

Резолюция

Супер фино

Фино

Нормално

4000 x 3000

169

240

365

3984 x 2656

196

270

411

3968 x 2232

231

308

481

3264 x 2448

246

328

519

2592 x 1944

365

493

705

2048 x 1536

548

680

759

1024 x 768

986

1,095

1,232

Tези стойности се измерват по стандартните принципи 

на Samsung и могат да се различават в зависимост от 

условията на заснемане и настройките на камерата. 

Заснемане на снимки или видеоклипове