Бълг Compact Samsung ST45

Page: 97 from 142

background image

BG-7

Бълг

арски

В режим Заснемане, натиснете [

].

Използвайте бутоните за навигация, за 

да преминете и достигнете до опция или 

меню.

Back

EV

Move

За да се придвижите на ляво или на дясно, 

 ▪

натиснете [ ] или [ ].

За да се придвижите нагоре или надолу, 

 ▪

натиснете [

] или [ ].

Натиснете [

], за да потвърдите 

маркираната опция или меню.

Натиснете [

 ▪

], за да се върнете в 

предишно меню.

Опции за избор

Зареждане на батерията

Светлинен индикатор

Червено : 

 

зареждане

Зелено : 

 

напълно зареден

Уверете се, че тя е заредена, преди да 

започнете да използвате фотоапарата.