Настройване на камерата Compact Samsung ST45

Page: 96 from 142

background image

BG-6

Настройване на камерата

Поставяне на батерията и картата с памет

Натиснете внимателно, 

докато картата се 

освободи, и след това я 

издърпайте от слота.

 Изваждане на картата памет

 Изваждане на батерията

Логото на Samsung трябва 

да бъде с лице нагоре.

 

 

Клемите в златист 

цвят трябва да са с 

лице надолу.