Настройване на камерата Compact Samsung ST45

Page: 95 from 142

background image

BG-5

Бълг

арски

Настройване на камерата

Преди да използвате този продукт, проверете дали разполагате с правилното съдържание в кутията. 

Съдържанието в кутията може да варира в зависимост от търговския регион. За закупуване на допълнително 

оборудване се свържете с най-близкия търговец на Samsung или с център за обслужване на Samsung.

Разопаковане

Камера

Презареждаща  

батерия 

Адаптер за променлив ток 

/ USB кабел

Връзка за фотоапарата

Ръководство за  

бърз старт

Компакт-диск със софтуер 

(съдържа и ръководство на 

потребителя)

Карти с памет

Калъф на камерата

A/V кабел

Допълнителни аксесоари