Подредба на елементите на камерата Compact Samsung ST45

Page: 94 from 142

background image

BG-4

Подредба на елементите на камерата

 1 

Високоговорител

 2 

Бутон на затвора 

 3 

Лост W за мащабиране (миниатюри)

 4 

Лост T за мащабиране (цифрово мащабиране)

 5 

Бутон на захранването

 6 

Интелигентен бутон

 7 

Светкавица

 8 

Обектив / капак на обектива

 9 

Микрофон

 10 

Изход за USB / аудио- видео / правотокова връзка

 11 

AF допълнително осветление/светлинен таймер

 12 

Лампа за статус

 13 

Превключвател на режими

 14 

Скоба за връзка

 15 

Бутон за навигация/Бутон ОК

 16 

Бутон за изтриване

 17 

Бутон за възпроизвеждане

 18 

Бутон за меню

 19 

Капак на гнездото за батерии

 20 

Стойка на триножника

 21 

LCD монитор

 7 

 5 

 6 

 3 

 4 

 8 

 9 

 1 

 2 

 10 

 11 

 15 

 13 

 16 

 12 

 17 

 20   19 

 21 

 14 

 18