Бълг Compact Samsung ST45

Page: 93 from 142

background image

BG-3

Бълг

арски

Бъдете много внимателни, когато включвате 

• 

кабели или адаптери и поставяте батерии и 

карти с памет. Насилването на конекторите, 

неправилното включване на кабелите или 

поставяне на батерии и карти с памет може да 

повреди портове, конектори и принадлежности. 
Не поставяйте външни предмети в нито едно от 

• 

отделенията на камерата, слотовете или точките 

й за достъп. Вероятно подобни повреди не се 

покриват от гаранцията ви.

Защитавайте батериите, зарядните устройства и 

картите с памет от повреда

Избягвайте излагане на батериите или картите 

• 

с памет на много високи или много ниски 

температури (под 0°C/32°F или над 40°C/104°F). 

Прекомерните температури могат да намалят 

капацитета на зареждане на батериите ви и да 

доведат до неизправност на картите с памет.
Предпазвайте картите с памет от влизане в 

• 

контакт с течности, прах или други вещества. 

Ако картата е замърсена, преди да я поставите в 

камерата, я забършете с мека кърпа.

Съхранявайте и изхвърляйте батериите и 

зарядните устройства предпазливо

Използвайте само батерии и зарядни устройства, 

• 

одобрени от Samsung. Несъвместимите батерии 

и зарядни устройства могат сериозно да увредят 

камерата ви.
Никога не поставяйте батерии или камери върху 

• 

или в нагревателни уреди като микровълнови 

фурни, готварски печки или радиатори. Батериите 

могат да експлодират или да се нагреят 

прекомерно.

        Внимание   

Съхранявайте и боравете с камерата внимателно 

и разумно

Не позволявайте камерата да се намокря — 

• 

течностите могат сериозно да я увредят. Не 

дръжте камерата с мокри ръце. Повреда на 

камерата, причинена от вода, може да анулира 

гаранцията на производителя.
Избягвайте да използвате или съхранявате 

• 

камерата на прашни, мръсни, влажни или не 

проветрени места, защото в противен случай 

може да причините повреда в подвижните части и 

вътрешните компоненти.