Transferarea fiierelor pe un PC (Windows) Compact Samsung ST45

Page: 90 from 142

background image

RO-11

RO-10

RO-11

RO-10

Transferarea fişierelor pe un PC (Windows)

Introduceţi CD-ul de instalare într-o unitate 

CD-ROM şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Conectaţi camera la PC prin cablul USB.

Porniţi camera foto.

De pe PC, selectaţi 

Computerul meu → Disc 

amovibil → DCIM → 100PHOTO.
Selectaţi fişierele dorite şi glisaţi-le sau salvaţi-

le în PC.

Deconectarea în siguranţă   

(pentru Windows XP)     

 

  

Faceţi clic pe

Faceţi clic pe