Redarea fiierelor Compact Samsung ST45

Page: 89 from 142

background image

RO-9

RO-8

RO-9

RO-8

Română

 

Redarea fişierelor

Vizualizarea fotografiilor

Apăsaţi pe [

].

Apăsaţi pe [

] sau pe [ ] pentru a derula 

fişierele. 

Ţineţi apăsat pentru a vizualiza rapid fişierele.

 ▪

Vizualizarea videoclipurilor

Apăsaţi pe [

].

Apăsaţi pe [

].

Play

Capture

Utilizaţi următoarele butoane pentru a 

controla redarea.

[ ]

Scanaţi înapoi

[ ]

Întrerupeţi sau reluaţi redarea

[ ]

Scanaţi înainte

[

Zoom] în sus 

sau în jos

Ajustaţi volumul