Prenos sborov do PC (vo Windows) Compact Samsung ST45

Page: 70 from 142

background image

SK-10

Prenos súborov do PC (vo Windows)

Vložte inštalačný disk CD do mechaniky 

CD-ROM a pokračujte podľa inštrukcií na 

monitore.
Pripojte fotoaparát k PC káblom USB.

Zapnite fotoaparát.

V PC vyberte 

Tento počítač → Removable 

Disk (Vymeniteľný disk) → DCIM → 100PHOTO.
Vyberte požadované súbory a pretiahnite ich 

alebo ich uložte do PC.

Bezpečné odpojenie (vo Windows XP)

Kliknite

Kliknite