Prehrvanie sborov Compact Samsung ST45

Page: 69 from 142

background image

SK-9

Slovenčina

Prehrávanie súborov

Zobrazenie snímok

Stlačte [

].

Pomocou [

] alebo [ ] sa pohybujte v 

súboroch. 

Dotykom a pridržaním zobrazujete súbory 

 ▪

rýchlejšie.

Zobrazenie videa

Stlačte [

].

Stlačte [

].

Play

Capture

Na ovládanie prehrávania použite 

nasledujúce tlačidlá.

[ ]

Presun vzad

[ ]

Prerušenie a pokračovanie 

prehrávania

[ ]

Presun vpred

[

Transfokátor

hore alebo dole

Nastavenie úrovne hlasitosti