Vytvorenie snmok i videa Compact Samsung ST45

Page: 68 from 142

background image

SK-8

Vytváranie snímok

Prepnite volič režimov na (

). 

(Stlačením [

] zvoľte (

).)

Nastavte objekt do rámčeka.

Stlačením [

Spúšť] do polovice automaticky 

zaostríte.

Zelený rámček indikuje zaostrenie na objekt.

 ▪

Úplným stlačením [

Spúšť] vytvoríte snímku. 

Snímanie videa

Prepnite volič režimov na (

). 

(Stlačením [

] zvoľte (

 ).)

Nastavte objekt do rámčeka.

Stlačte [

Spúšť].

Stlačením [

 ▪

] zvoľte pauzu alebo pokračovanie.

Ďalším stlačením [

Spúšť] záznam zastavíte.

     Poznámka   

Počet snímok v závislosti od rozlíšenia 

(pre 1 GB SD)

Rozlíšenie

Veľmi 

jemná

Jemná

Normálna

4000 x 3000

169

240

365

3984 x 2656

196

270

411

3968 x 2232

231

308

481

3264 x 2448

246

328

519

2592 x 1944

365

493

705

2048 x 1536

548

680

759

1024 x 768

986

1,095

1,232

Tieto hodnoty boli namerané za štandardných podmienok 

Samsung a môžu sa líšiť podľa podmienok použitia a 

nastavení fotoaparátu. 

Vytvorenie snímok či videa