Uvedenie do prevdzky Compact Samsung ST45

Page: 66 from 142

background image

SK-6

Uvedenie do prevádzky

Vloženie batérie a pamäťovej karty

Zatlačte jemne na kartu, až 

sa vysunie z fotoaparátu, 

a potom ju vytiahnite zo 

štrbiny.

 Vybratie pamäťovej karty

 Vybratie batérie

Logom Samsung 

smerom hore

 

 

Zlatými kontaktmi 

smerom dole