Uvedenie do prevdzky Compact Samsung ST45

Page: 65 from 142

background image

SK-5

Slovenčina

Uvedenie do prevádzky

Pred použitím výrobku si skontrolujte, či máte správny obsah. V závislosti od miesta predaja sa obsahy môžu líšiť. Ak si chcete 

zakúpiť voliteľné príslušenstvo, obráťte sa na najbližšieho predajcu značky Samsung alebo servisné stredisko Samsung.

Rozbalenie

 

Fotoaparát

Akumulátorová batéria

Sieťový zdroj/ 

kábel USB

Popruh fotoaparátu

Návod pre rýchle 

spustenie

CD-ROM s programami 

(Obsahuje návod na 

použitie)

Pamäťové karty

Obal fotoaparátu

Kábel A/V

Voliteľné príslušenstvo