Penos soubor do PC (ve Windows) Compact Samsung ST45

Page: 60 from 142

background image

CS-10

Přenos souborů do PC (ve Windows)

Vložte instalační CD do mechaniky CD-ROM 

a pokračujte podle instrukcí na monitoru.
Připojte fotoaparát k PC kabelem USB.

Zapněte fotoaparát.

V PC vyberte 

Tento počítač → Vyměnitelný 

disk → DCIM → 100PHOTO.
Vyberte požadované soubory a přetáhněte je 

nebo je uložte do PC.

Bezpečné odpojení (ve Windows XP)

Klepněte

Klepněte