Pehrvn soubor Compact Samsung ST45

Page: 59 from 142

background image

CS-9

Čeština

Přehrávání souborů

Zobrazení snímků

Stiskněte [

].

Pomocí [

] nebo [ ] se pohybujte v 

souborech. 

Dotykem a přidržením zobrazujete soubory 

 ▪

rychleji.

Zobrazení videa

Stiskněte [

].

Stiskněte [

].

Přehrát

Zachytit

Přehrávání ovládáte těmito tlačítky.

[ ]

Skok vzad

[ ]

Přerušení a pokračování 

přehrávání

[ ]

Skok vpřed

[

Transfokace

nahoru nebo dolů Nastavte úroveň hlasitosti