Pozen snmk i videa Compact Samsung ST45

Page: 58 from 142

background image

CS-8

Pořizování snímků

Přepněte volič režimů na (

). 

(Stiskem [

] zvolte (

).)

Nastavte objekt do rámečku.

Namáčknutím [

Spouště] automaticky 

zaostříte.

Zelený rámeček indikuje zaostření na objekt.

 ▪

Úplným stisknutím [

Spouště] pořídíte 

snímek. 

Snímání videa

Přepněte volič režimů na (

). 

(Stiskem [

] zvolte (

).)

Nastavte objekt do rámečku.

Stiskněte [

Spouště].

Stiskem [

 ▪

] zvolte pauzu nebo pokračování.

Dalším stiskem [

Spouště] záznam zastavíte.

     Poznámka   

Počet snímků v závislosti na rozlišení 

(pro 1 GB SD)

Rozlišení

Velmi jemná Jemná

Normální

4000 x 3000

169

240

365

3984 x 2656

196

270

411

3968 x 2232

231

308

481

3264 x 2448

246

328

519

2592 x 1944

365

493

705

2048 x 1536

548

680

759

1024 x 768

986

1,095

1,232

Tyto hodnoty byly naměřeny za standardních podmínek 

Samsung a mohou se lišit podle podmínek použití a 

nastavení fotoaparátu. 

Pořízení snímků či videa