etina Compact Samsung ST45

Page: 57 from 142

background image

CS-7

Čeština

V režimu snímání stiskněte [

].

Navigačními tlačítky se pohybujte v 

možnostech a nabídkách.

Zpět

EV

Přesun

Pro pohyb vlevo a vpravo stiskněte [

 ▪

] nebo [ ].

Pro pohyb nahoru a dolů stiskněte [

 ▪

] nebo [ ].

Stiskem [

] potvrdíte zvýrazněnou možnost 

nebo nabídku.

Stiskem [

 ▪

] se vrátíte k předchozí nabídce.

Volba možností

Nabíjení akumulátoru

Kontrolka

Červená

 

: nabíjení

Zelená

 

: plně nabito

Před použitím fotoaparátu baterii nejdříve nabijte.