Uveden do provozu Compact Samsung ST45

Page: 56 from 142

background image

CS-6

Uvedení do provozu

Vložení baterie a paměťové karty

Zatlačte jemně na kartu, až 

se povysune z fotoaparátu. 

pak ji vytáhněte ze štěrbiny.

 Vyjmutí paměťové karty

 Vyjmutí akumulátoru

Logem Samsung 

směrem nahoru

 

 

Zlatými kontakty 

směrem dolů.