Uveden do provozu Compact Samsung ST45

Page: 55 from 142

background image

CS-5

Čeština

Uvedení do provozu

Před použitím fotoaparátu zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny komponenty. Obsah balení se může lišit podle 

prodejního regionu. Chcete-li zakoupit volitelné příslušenství, kontaktujte nejbližšího prodejce nebo autorizované servisní 

středisko Samsung.

Rozbalení

Fotoaparát

Akumulátorová baterie Síťový zdroj/kabel USB

Řemínek

Návod k rychlému 

spuštění

CD-ROM s programy 

(Obsahuje návod k 

použití)

Paměťové karty

Obal fotoaparátu

A/V kabel

Volitelné příslušenství