etina Compact Samsung ST45

Page: 53 from 142

background image

CS-3

Čeština

Při připojování kabelů či napáječů a práci s kartou 

• 

či baterií jednejte opatrně. Použití síly na zástrčky, 

použití nevhodných kabelů a nesprávná instalace 

baterie či karty vede k poškození zásuvek, přístroje 

a příslušenství. 
Nevkládejte cizí předměty do žádného z otvorů či 

• 

zásuvek fotoaparátu. Tato poškození nejsou kryta 

zárukou.

Chraňte před poškozením baterie, nabíječ a 

paměťové karty

Nevystavujte baterie ani paměťové karty nízkým 

• 

ani vysokým teplotám (pod 0 °C nebo přes 40 °C). 

Extrémní teploty snižují kapacitu akumulátorů a 

mohou způsobit nefunkčnost paměťových karet.
Paměťové karty chraňte před stykem s kapalinami, 

• 

špínou a cizími předměty a látkami. Pokud dojde k 

jejich znečistění, očistěte kartu měkkým hadříkem 

před vložením do fotoaparátu.

S akumulátory a nabíječem zacházejte správně

Používejte pouze baterie a nabíječ schválené 

• 

společností Samsung. Nekompatibilní baterie a 

nabíječ mohou způsobit zranění nebo poškodit 

fotoaparát.
Baterie ani fotoaparát nestavte do blízkosti či dovnitř 

• 

zdrojů tepla, jako jsou mikrovlnné či jiné trouby a 

topidla. Baterie mohou při zahřátí vybuchnout.

        Pozor   

Fotoaparát noste opatrně a dávejte na něj pozor

Fotoaparát nenamáčejte a nenechte zvlhnout 

• 

– kapaliny mohou způsobit vážné poškození. 

Nesahejte na přístroj mokrýma rukama. Poškození 

přístroje kapalinou vede ke ztrátě záruky.
Neukládejte fotoaparát do míst prašných, vlhkých, 

• 

znečistěných nebo nedostatečně větraných, hrozí 

poškození pohyblivých dílů nebo vnitřních součástí.