Informace k bezpenosti Compact Samsung ST45

Page: 52 from 142

background image

CS-2

Informace k bezpečnosti 

a ochraně zdraví

Obsah

        Varování   

Nepoužívejte fotoaparát v blízkosti hořlavých nebo 

výbušných plynů či kapalin
Nepoužívejte fotoaparát v blízkosti paliv, hořlavin ani 

chemikálií. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, 

plyny či výbušniny ve stejném prostoru s fotoaparátem a 

jeho příslušenstvím.

Přístroj udržujte mimo dosah malých dětí a zvířat
Fotoaparát a veškeré příslušenství udržujte mimo 

dosah malých dětí a zvířat. Může dojít ke zranění nebo 

vdechnutí malých částí. Pohyblivé díly a příslušenství 

mohou znamenat fyzické ohrožení.

Chraňte zrak objektu
Nepoužívejte blesk v blízkosti (méně než 1 m) lidí 

či zvířat. Použití blesku v blízkosti očí uživatele či 

objektu fotoaparátu může způsobit dočasné nebo trvalé 

poškození zraku.

Informace k bezpečnosti a 

ochraně zdraví  …………… 2
Uspořádání fotoaparátu  … 4
Uvedení do provozu  ……… 5

Rozbalení  ……………………… 5
Vložení baterie a paměťové  

karty  …………………………… 6
Nabíjení akumulátoru  ………… 7
Volba možností ………………… 7

Pořízení snímků či videa  … 8
Přehrávání souborů  ……… 9
Přenos souborů do PC  

(ve Windows)  ………………10
Technické údaje …………… 11

1
8

7

19
53

94
87

14
12
31