Przesyanie plikw do komputera (dotyczy systemu Windows) Compact Samsung ST45

Page: 50 from 142

background image

PL-10

Przesyłanie plików do komputera (dotyczy systemu Windows)

Włóż instalacyjny dysk CD do napędu  

CD-ROM i postępuj zgodnie z instrukcjami 

wyświetlanymi na ekranie.
Podłącz aparat do komputera za pomocą 

kabla USB.

Włącz aparat.

Na komputerze wybierz opcję 

Mój komputer 

→ 

Dysk wymienny → DCIM → 100PHOTO.

Wybierz pliki i przeciągnij je do komputera lub 

zapisz na komputerze.

 Bezpieczne usuwanie sprzętu     

(dotyczy systemu Windows XP)

Kliknij

Kliknij