Odtwarzanie plikw Compact Samsung ST45

Page: 49 from 142

background image

PL-9

Polski

Odtwarzanie plików

Przeglądanie zdjęć

Naciśnij przycisk [

].

Naciśnij przycisk [

] lub [ ], aby przewijać 

pliki. 

Naciśnij i przytrzymaj, aby szybko przejrzeć pliki.

 ▪

Przeglądanie filmu

Naciśnij przycisk [

].

Naciśnij przycisk [

].

Odtw.

Przechwyć

Do sterowania odtwarzaniem służą 

następujące przyciski.

[ ]

Przewiń do tyłu

[ ]

Wstrzymaj lub wznów 

odtwarzanie

[ ]

Przewiń do przodu

[

Zbliżenie] w górę 

lub w dół

Wyreguluj poziom głośności