Polski Compact Samsung ST45

Page: 47 from 142

background image

PL-7

Polski

W trybie fotografowania naciśnij przycisk  

[

].

Za pomocą przycisków nawigacyjnego 

przejdź do opcji lub menu.

Wstecz

EV

Przesuń

Aby przejść w lewo lub w prawo, naciśnij przycisk 

 ▪

[ ] lub [ ].

Aby przejść w górę lub w dół, naciśnij przycisk  

 ▪

[

] lub [ ].

Naciśnij przycisk [

], aby potwierdzić wybór 

opcji lub menu.

Ponownie naciśnij przycisk [

 ▪

], aby 

powrócić do poprzedniego menu.

Wybieranie opcji

Ładowanie akumulatora

Lampka wskaźnika

Czerwona

 

: ładowanie

Zielona

 

: całkowicie naładowany

Przed rozpoczęciem korzystania z aparatu należy 

naładować akumulator.