Konfiguracja aparatu Compact Samsung ST45

Page: 46 from 142

background image

PL-6

Konfiguracja aparatu

Konfiguracja aparatu

Wkładanie akumulatora i karty pamięci

Delikatnie wciśnij do chwili 

odłączenia karty od aparatu, 

a następnie wyciągnij ją z 

gniazda.

 Wyjmowanie karty pamięci

 Wyjmowanie akumulatora

Logo firmy Samsung 

zwrócone do góry

 

 

Złote styki zwrócone 

w dół