Informacje na temat Compact Samsung ST45

Page: 42 from 142

background image

PL-2

Informacje na temat 

zdrowia i bezpieczeństwa

Spis treści

        Ostrzeżenie   

Nie należy używać aparatu w pobliżu łatwopalnych 

lub wybuchowych płynów albo gazów.
Nie należy używać aparatu w pobliżu paliw, substancji 

palnych lub łatwopalnych chemikaliów. Nie należy 

przechowywać ani przenosić łatwopalnych cieczy, gazów 

lub materiałów wybuchowych w tym samym miejscu, 

gdzie znajduje się aparat lub akcesoria.

Aparat należy przechowywać w miejscu 

niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt.
Aparat wraz z akcesoriami należy przechowywać poza 

zasięgiem małych dzieci i zwierząt. Małe części mogą w 

razie połknięcia spowodować zadławienie lub poważne 

obrażenia. Ruchome części i akcesoria również mogą 

stanowić zagrożenie fizyczne.

Ochrona wzroku obiektu.
Nie należy używać lampy błyskowej w odległości 

mniejszej niż 1 m od ludzi lub zwierząt. Użycie lampy 

błyskowej zbyt blisko oczu osoby lub zwierzęcia może 

powodować czasowe lub trwałe uszkodzenia.

Informacje na temat zdrowia i 

bezpieczeństwa  …………… 2
Układ aparatu ……………… 4
Konfiguracja aparatu ……… 5

Wyjmowanie aparatu z 

opakowania  …………………… 5
Wkładanie akumulatora i karty 

pamięci  ………………………… 6
Ładowanie akumulatora  ……… 7
Wybieranie opcji  ……………… 7

Robienie zdjęć lub 

nagrywanie filmów ………… 8
Odtwarzanie plików  ……… 9
Przesyłanie plików do 

komputera (dotyczy  

systemu Windows)…………10
Specyfikacje  ……………… 11

1
8

7

19
53

94
87

14
12
31