Zdravstvene i sigurnosne Compact Samsung ST45

Page: 132 from 142

background image

HR-2

1
8

7

31

19
53

94
87

14

12

Zdravstvene i sigurnosne 

informacije

        Upozorenja   

Nemojte fotoaparat koristiti blizu zapaljivih ili 

eksplozivnih plinova i tekućina
Nemojte fotoaparat koristiti blizu goriva, lako zapaljivih 

ili zapaljivih kemikalija. Nemojte čuvati ili nositi zapaljive 

tekućine, plinove ili eksplozivne tvari u istoj pregradi sa 

fotoaparatom i njegovom dodatnom opremom.

Držite vaš fotoaparat dalje od male djece i kućnih 

ljubimaca
Držite vaš fotoaparat i svu dodatnu opremu dalje od dosega 

male djece i životinja. Mali dijelovi mogu prouzročiti gušenje ili 

ozbiljne ozljede ako se progutaju. Pokretni dijelovi i dodatna 

oprema također mogu predstavljati fizičke opasnosti.

Spriječite oštećenje osjetila vida objekta
Nemojte koristiti bljeskalicu u neposrednoj blizini (bliže od 

1m/3 ft) ljudi ili životinja. Upotrijeba bljeskalice vrlo blizu 

očiju vašeg objekta može prouzročiti privremeno ili trajno 

oštećenje.

Sadržaj

Zdravstvene i sigurnosne  

informacije  ………………… 2
Razmještaj fotoaparata …… 4
Postavljanje vašeg fotoaparata … 5

Raspakiranje ……………………… 5
Umetanje baterije i memorijske 

kartice ……………………………… 6
Punjenje baterije  ………………… 7
Odabiranje opcija ………………… 7

Snimanje fotografija ili 

videozapisa  ………………… 8
Reprodukcija datoteka  …… 9
Prebacivanje datoteka na PC 

(Windows) ……………………10
Specifikacije …………………11