Predvajanje datotek Compact Samsung ST45

Page: 129 from 142

background image

SL-9

Slovenščina

Predvajanje datotek

Ogled fotografij

Pritisnite [

].

Pritisnite [

] ali [ ] za brskanje po datotekah. 

Pritisnite in držite za hitri ogled datotek.

 ▪

Ogled video posnetkov

Pritisnite

 [ ].

Pritisnite

 [ ].

Play

Capture

Uporabite naslednje gumbe za nadzor 

predvajanja.

[ ]

Išči nazaj

[ ]

 Zaustavi ali nadaljuj

predvajanje

[ ]

Išči naprej

Zvišanje ali 

zmanjšanje 

[Zoom] 

(Povečava)

Prilagoditev jakosti zvoka