Zajemanje fotografij ali video posnetkov Compact Samsung ST45

Page: 128 from 142

background image

SL-8

Zajem fotografije

Potisnite stikalo za način na (

). 

(Pritisnite [

] za izbiro (

).)

Poravnajte vaš subjekt v okvir.

Do polovice pritisnite [

Sprožilec] za 

samodejni fokus.

Zelen okvir pomeni, da je subjekt v fokusu.

 ▪

V celoti pritisnite [

Sprožilec] za zajem 

fotografije. 

Snemanje video posnetka

Potisnite stikalo za način na (

). 

(Pritisnite [

] za izbiro (

).)

Poravnajte vaš subjekt v okvir.

Pritisnite [

Sprožilec].

Pritisnite [

 ▪

] za zaustavitev ali nadaljevanje.

Ponovno pritisnite [

Sprožilec] za zaustavitev 

snemanja.

     Opomba   

Število fotografij po ločljivosti 

(za 1 GB SD)

Ločljivost

Zelo drobna Drobna

Normalna

4000 x 3000

169

240

365

3984 x 2656

196

270

411

3968 x 2232

231

308

481

3264 x 2448

246

328

519

2592 x 1944

365

493

705

2048 x 1536

548

680

759

1024 x 768

986

1,095

1,232

Te vrednosti so izmerjene pod Samsungovimi 

standardnimi pogoji in so lahko odvisne od pogojev 

fotografiranja in nastavitev kamere. 

Zajemanje fotografij ali video posnetkov