Slovenina Compact Samsung ST45

Page: 127 from 142

background image

SL-7

Slovenščina

Lučka indikatorja

 

Rdeča: 

 

polnjenje

Zelena: 

 

v celoti napolnjena

Izbiranje možnosti

Kako napolniti baterijo

V načinu za fotografiranje pritisnite [

].

Uporabite gumbe za navigacijo za pomik na 

možnost ali meni.

Back

EV

Move

Za pomik v levo ali desno pritisnite [

 ▪

] ali [ ].

Za pomik gor ali dol pritisnite [

 ▪

] ali [ ].

Pritisnite [

] za potrditev poudarjene možnosti 

ali menija.

Ponovno pritisnite [

 ▪

] za vrnitev na prejšnji 

meni.

Pred uporabo fotoaparata napolnite baterijo.