Slovenina Compact Samsung ST45

Page: 123 from 142

background image

SL-3

Slovenščina

Pri prirključevanju kablov ali adapterjev in pri 

• 

vstavljanju baterij in pomnilniških kartic bodite pazljivi. 

Priključevanje s silo, nepravilno povezani kabli ali 

nepravilno vstavljene baterije in pomnilniške kartice 

lahko poškodujejo vhode, priključke in dodatno opremo. 
Ne vstavljajte tujkov v katere koli predele, ležišča ali 

• 

dostopne točke vašega fotoaparata. Vaša garancija 

morda ne pokriva tega tipa škode.

Baterije, polnilce in pomnilniške kartice zaščitite pred 

poškodbami 

Baterij ali pomnilniških kartic ne izpostavljajte mrzlim ali 

• 

vročim temperaturam (pod 0° C ali nad 40° C). Skrajne 

temperature lahko znižajo zmožnost polnjenja vaših 

baterij in lahko povzročijo okvaro pomnilniških kartic.
Preprečite stik pomnilniških kartic s tekočinami, 

• 

umazanijo ali tujki. Če je umazna, pomnilniško kartico 

očistite z mehko krpo pred vstavljanjem v fotoaparat.

Z baterijami in polnilci rokujte in jih odstranite previdno

Uporabljajte samo baterije in polnilce odobrene s 

• 

strani Samsung. Nezdružljive baterije in polnilci 

lahko povzročijo resne telesne poškodbe ali okvaro 

fotoaparata.
Nikoli ne nameščajte ali vstavljajte baterij ali 

• 

fotoaparatov v grelne naprave, kot so mikrovalovne 

pečice, pečice ali radiatorje. Če se baterije prekomerno 

segrejejo lahko eksplodirajo.

        Opozorila   

Pazljivo in razumljivo rokujte in shranite vaš fotoaparat

Pazite, da ne zmočite vašega fotoaparata - tekočina 

• 

lahko povzroči resne okvare. Fotoaparata ne uporabljajte 

z mokrimi rokami. Okvare zaradi vode lahko izničijo 

garancijo proizvajalca.
Fotoaparata ne uporabljajte ali hranite v prašnih, 

• 

umazanih, vlažnih ali slabo prezračenih prostorih, 

da s tem preprečite okvaro gibljivih delov in notranjih 

komponent.