Zdravstvene in varnostne Compact Samsung ST45

Page: 122 from 142

background image

SL-2

1
8

7

31

19
53

94
87

14

12

Zdravstvene in varnostne 

informacije

        Opozorila   

Fotoaparata ne uporabljajte v bližini vnetljivih ali 

eksplozivnih plinov in tekočin
Fotoaparata ne uporabljajte v bližini gorljivih ali vnetljivih 

kemikalij. Ne hranite ali nosite gorljivih ali vnetljivih tekočin, 

plinov ali eksplozivnih materialov v istem predalu kot 

fotoaparat ali dodatno opremo.

Fotoaparat držite proč od majhnih otrok in domačih živali
Fotoaparat hranite izven dosega majhnih otrok in živali. 

Majhni deli lahko pri zaužitju povzročijo dušenje ali resne 

telesne poškodbe. Gibljivi deli in dodatki lahko prav tako 

predstavljajo fizično nevarnost.

Preprečite poškodbo subjektovega vida
Bliskavice ne uporabljajte v bližini (bližje od 1 m) oseb ali 

živali. Uporaba bliskavice v bližini subjektovih oči lahko 

povzroči začasno ali rajno poškodbo.

Vsebina

Zdravstvene in varnostne  

informacije  ………………… 2
Postavitev fotoaparata  …… 4
Nastavitve fotoaparata  …… 5

Razpakiranje ……………………… 5
Vstavljanje baterije in  

pomnilniške kartice  ……………… 6
Kako napolniti baterijo …………… 7
Izbira možnosti …………………… 7

Zajemanje fotografij ali video 

posnetkov …………………… 8
Predvajanje datotek  ……… 9
Prenos datotek na PC 

(Windows) ……………………10
Tehnični podatki ……………11