Prenos datoteka na raunar (Windows) Compact Samsung ST45

Page: 120 from 142

background image

SR-10

Prenos datoteka na računar (Windows)

Ubacite instalacioni CD u CD-ROM uređaj i 

pratite uputstva na ekranu.
Povežite fotoaparat sa računarom pomoću USB 

kabla.

Uključite fotoaparat.

Na računaru izaberite 

Moj računar → Izmenjivi 

disk → DCIM → 100PHOTO.
Izaberite datoteke koje želite i prevucite ih ili 

sačuvajte na računaru.

Bezbedno isključivanje (za Windows XP)

Kliknite

Kliknite