Reprodukcija datoteka Compact Samsung ST45

Page: 119 from 142

background image

SR-9

Srpski

Reprodukcija datoteka

Prikazivanje fotografija

Pritisnite

 [ ].

Pritisnite [

] ili [ ] da biste listali kroz datoteke. 

Pritisnite i zadržite da biste brzo pregledali datoteke.

 ▪

Prikazivanje video zapisa

Pritisnite

 [ ].

Pritisnite

 [ ].

Play

Capture

Da biste upravljali reprodukcijom koristite 

sledeću dugmad.

[ ]

Skenira unazad

[ ]

 Pauzira ili nastavlja

reprodukciju

[ ]

Skenira unapred

[Zoom] (Zum), 

povećavanje ili 

smanjivanje 

Podešavanje nivoa jačine 

zvuka