Podeavanje fotoaparata Compact Samsung ST45

Page: 116 from 142

background image

SR-6

Podešavanje fotoaparata

Tako da logotip 

kompanije Samsung 

bude okrenut nagore

 

 

Sa kontaktima zlatne 

boje okrenutim nadole

Ubacivanje baterije i memorijske kartice

Nežno pritisnite dok se kartica 

ne oslobodi, a zatim je izvucite 

iz proreza.

  Vađenje memorijske kartice

  Vađenje baterija