Podeavanje fotoaparata Compact Samsung ST45

Page: 115 from 142

background image

SR-5

Srpski

Fotoaparat

Punjiva baterija

AC adapter/USB kabl

Traka za nošenje 

fotoaparata

Priručnik za brzo 

pokretanje

CD-ROM sa softverom 

(sadrži Korisnički 

priručnik)

Podešavanje fotoaparata

Pre upotrebe proizvoda proverite ispravnost sadržaja pakovanja. Sadržaj pakovanja može varirati u zavisnosti od 

prodajnog regiona. Da biste kupili opcioni pribor, kontaktirajte najbližeg prodavca proizvoda kompanije Samsung ili 

servisni centar kompanije Samsung.

Raspakivanje

Memorijske kartice

Torbica za fotoparat

A/V kabl

Opcioni pribor