Izgled fotoaparata Compact Samsung ST45

Page: 114 from 142

background image

SR-4

 1 

Zvučnik

 2 

Dugme okidača

 3 

Ručica za širokougaono snimanje (sličica)

 4 

Ručica za teleobjektiv (digitalni zum)

 5 

Dugme za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE

 6 

Pametno dugme

 7 

Blic

 8 

Objektiv / poklopac objektiva

 9 

Mikrofon

 10 

USB / AV / DC priključak

 11 

Lampica AF-pomoćno svetlo/tajmer

 12 

Statusna lampica

 13 

Prekidač za izbor režima

 14 

Otvor za traku

 15 

Dugme za navigaciju/dugme OK

 16 

Dugme Izbriši

 17 

Dugme za reprodukciju

 18 

Dugme MENI

 19 

Poklopac odeljka za baterije

 20 

Priključak za stativ

 21 

LCD ekran

 7 

 5 

 6 

 3 

 4 

 8 

 9 

 1 

 2 

 10 

 11 

 15 

 13 

 16 

 12 

 17 

 20   19 

 21 

 14 

 18 

Izgled fotoaparata