Srpski Compact Samsung ST45

Page: 113 from 142

background image

SR-3

Srpski

Pažljivo postupajte kada povezujete kablove ili 

• 

ispravljače i kada postavljate baterije i memorijske 

kartice. Primena sile na priključke, nepravilno povezani 

kablovi ili neispravno postavljene baterije i memorijske 

kartice mogu oštetiti portove, priključke ili pribor. 
Nemojte ubacivati strane predmete u odeljke, proreze ili 

• 

pristupne tačke vašeg fotoaparata. Ova vrsta oštećenja 

ne mora biti pokrivena garancijom.

Zaštitite baterije, punjače i memorijske kartice od 

oštećenja 

Izbegavajte izlaganje baterija ili memorijskih kartica 

• 

veoma niskim ili veoma visokim temperaturama 

(ispod 0° C/32° F ili iznad 40° C/104° F). Ekstremne 

temperature mogu smanjiti kapacitet punjenja baterija i 

mogu izazvati kvar na memorijskim karticama.
Sprečite da memorijske kartice dođu u kontakt 

• 

sa tečnostima, prašinom, prljavštinom ili stranim 

supstancama. Ako se memorijske kartice zaprljaju, 

očistite ih mekom tkaninom pre nego što ih ubacite u 

fotoaparat.

Rukujte pažljivo baterijama i punjačima i vodite računa 

o njihovom pravilnom odlaganju

Koristite baterije i punjače odobrene od strane 

• 

kompanije Samsung. Nekompatibilne baterije i 

punjači mogu izazvati ozbiljne povrede ili oštetiti 

fotoaparat.
Nikada nemojte stavljati baterije ili fotoaparate na 

• 

ili u uređaje za zagrevanje, kao što su mikrotalasna 

pećnice, pećnice ili radijatori. Baterije mogu 

eksplodirati usled pregrevanja.

        Oprez   

Pažljivo rukujte i čuvajte fotoparat

Ne dopustite da se fotoaparat pokvasi—tečnosti mogu 

• 

izazvati ozbiljnu štetu. Ne rukujte fotoparatom kada su 

vam ruke vlažne. Oštećenje fotaparata vodom može 

poništiti garanciju proizvođača.
Izbegavajte korišćenje ili čuvanje fotoaparata u 

• 

prašnjavim, prljavim, vlažnim ili slabo provetrenim 

prostorima da biste sprečili oštećenje pokretnih delova ili 

unutrašnjih sastavnih delova.