Informacije o zatiti Compact Samsung ST45

Page: 112 from 142

background image

SR-2

1
8

7

31

19
53

94
87

14

12

 Informacije o zaštiti

zdravlja i bezbednosti

        Upozorenja   

Nemojte koristiti fotoaparat u blizini zapaljivih ili 

eksplozivnih gasova i tečnosti.
Nemojte koristiti fotoaparat pored goriva ili zapaljivih 

hemikalija. Nemojte čuvati ili nositi fotoaparat i njegov 

pribor u istom odeljku sa zapaljivim tečnostima, gasovima ili 

eksplozivnim materijalima.

Držite fotoaparat van domašaja dece i kućnih ljubimaca.
Držite fotoaparat i sav dodatni pribor van domašaja male 

dece i životinja. Ako dođe do gutanja malih delova, to može 

izazvati gušenje ili ozbiljne povrede. Takođe, pokretni delovi ili 

pribor mogu predstavljati fizičku opasnost.

Predupredite oštećenje vida subjekta snimanja.
Nemojte koristiti blic u neposrednoj blizini (bliže od 1 m/3 

stope) ljudi ili životinja. Upotreba blica previše blizu očiju 

subjekta snimanja može izazvati privremeno ili trajno 

oštećenje vida.

Sadržaj

Informacije o zaštiti zdravlja i 

bezbednosti ………………… 2
Izgled fotoparata …………… 4
Podešavanje fotoaparata … 5

Raspakivanje ……………………… 5
Ubacivanje baterija i  

memorijske kartice  ……………… 6
Zamena baterije  ………………… 7
Izbor opcija………………………… 7

Snimanje fotografija ili video 

zapisa ………………………… 8
Reprodukcija datoteka  …… 9
Prebacivanje datoteka na 

računar (Windows) …………10
Specifikacije …………………11