EL- Compact Samsung ST45

Page: 103 from 142

background image

EL-3

Ελληνικ

ά

Να είστε προσεχτικοί όταν συνδέετε καλώδια ή 

• 

μετασχηματιστές και όταν τοποθετείτε μπαταρίες 

και κάρτες μνήμης. Η άσκηση δύναμης σε 

συνδέσμους, η μη σωστή σύνδεση καλωδίων ή μη 

ορθή τοποθέτηση μπαταριών και καρτών μνήμης 

μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στις θύρες, τους 

συνδέσμους και τα εξαρτήματα. 
Μην εισάγετε αντικείμενα στα εξαρτήματα, 

• 

στις υποδοχές ή στα σημεία πρόσβασης της 

φωτογραφικής μηχανής. Αυτός ο τύπος βλάβης 

λόγω μη κατάλληλης χρήσης ενδέχεται να μην 

καλύπτεται από την εγγύηση.

Προστατέψτε τις μπαταρίες, τους φορτιστές και τις 

κάρτες μνήμης από βλάβες. 

Αποφύγετε την έκθεση των μπαταριών ή των 

• 

καρτών μνήμης σε υπερβολικά χαμηλές ή υψηλές 

θερμοκρασίες (κάτω από 0° C/32° F ή πάνω από 

40° C/104° F). Οι υπερβολικές τιμές θερμοκρασίας 

μπορούν να μειώσουν την ισχύ φόρτισης των 

μπαταριών και να προκαλέσουν δυσλειτουργία στις 

κάρτες μνήμης.
Προφυλάξτε τις κάρτες μνήμης από την επαφή με 

• 

υγρά, ρύπους ή άλλες ουσίες. Καθαρίζετε τη σκόνη 

από την κάρτα μνήμης με ένα μαλακό ύφασμα πριν 

την τοποθετήσετε στη φωτογραφική μηχανή.

Μεταχειρίζεστε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με 

προσοχή και να τα απορρίπτετε σε κατάλληλο χώρο

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και φορτιστές 

• 

που έχουν εγκριθεί από τη Samsung. Η χρήση μη 

συμβατών μπαταριών και φορτιστών μπορεί να 

προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς ή βλάβη στη 

φωτογραφική μηχανή.
Μην τοποθετείτε τις μπαταρίες ή τη φωτογραφική 

• 

μηχανή μέσα ή επάνω σε συσκευές θέρμανσης, όπως 

σε φούρνο μικροκυμάτων, θερμάστρα ή καλοριφέρ. Οι 

μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.

        Προσοχή   

Να μεταχειρίζεστε και να αποθηκεύετε τη φωτογραφική 

μηχανή με προσοχή και σε λογικά πλαίσια

Μην αφήνετε τη φωτογραφική μηχανή να βραχεί. 

• 

Η επαφή της συσκευής με υγρά στοιχεία μπορεί να 

προκαλέσει σοβαρή βλάβη. Μην χρησιμοποιείτε τη 

φωτογραφική μηχανή με βρεγμένα χέρια. Η βλάβη που 

προέρχεται από επαφή της φωτογραφικής μηχανής με 

υγρά στοιχεία μπορεί να ακυρώσει την εγγύησή της.
Μην χρησιμοποιείτε ή μην αποθηκεύετε τη 

• 

φωτογραφική μηχανή σε χώρους όπου υπάρχει 

σκόνη, ρύποι, υγρασία ή σε μη αεριζόμενους χώρους 

για να αποφευχθεί η πρόκληση βλάβης στα κινητά 

και εσωτερικά εξαρτήματα.