Прехвърляне на файлове на компютър (за Windows) Compact Samsung ST45

Page: 100 from 142

background image

BG-10

Прехвърляне на файлове на компютър (за Windows)

Поставете инсталационния диск в 

компакт-дисковото устройство иследвайте 

инструкциите на екрана.
Свързване на камерата с компютър чрез 

USB кабел.

Включете камерата.

Oт Вашият компютър изберете  

Моят компютър → Сменяем диск → DCIM 

→ 

100PHOTO.

Изберете желаните от вас файлове и ги 

извлачете или запишете на компютъра.

За безопасно изключване (за Windows XP)

Щракнете

Щракнете