Srpski Accessory Samsung Колонка Bottle design

Page: 243 from 799

background image

Dodatak

21

10 

Uklonite štampanu ploču tako što ćete je podići sa „Bluetooth“ zvučnika.

11 

Skinite četiri vijka na ploči koja povezuje glavnu štampanu ploču i kutiju sa baterijama.

12 

Odvijte kukicu sa kutije sa baterijama da biste otvorili donji deo kutije i uklonili baterije.

Srpski

21