ДОДАТКОВ ФУнКц Wireless audio dock Samsung Wireless Audio-Dock E670

Страница: 98 из 103

background image

29

UKR

  ФУ
н

К

ці

Ї

ДОДАТКОВі ФУнКціЇ

Відтворення/призупинення

Під час відтворення натисніть кнопку +#.

•  Натисніть кнопку +#, щоб тимчасово зупинити відтворення файлу. 

Натисніть кнопку +# знову, щоб відтворити вибраний файл.

  

 

Ця функція може не працювати в деяких режимах.

Перехід уперед/назад

Під час відтворення натисніть кнопку [,].
•  Якщо на диску збережено більше одного файлу, після натискання 

кнопки ] відбувається вибір наступного.

•  Якщо на диску збережено більше одного файлу, після натискання 

кнопки [ відбувається перехід до попереднього.

  

 

Ця функція може не працювати в деяких режимах.

Вимкнення звуку

Ця функція корисна, коли потрібно відповісти на дзвінок домофону чи 
телефону.
1. Щоб вимкнути звук пристрою, натисніть кнопку MUTE (   ) 

(ВИМКНУТИ ЗВУК) на пульті дк.

2. Натисніть кнопку MUTE (   ) (ВИМКНУТИ ЗВУК) на пульті ДК знову 

або натисніть 

VOLUME +/– (ГУЧНІСТЬ +/–), щоб відновити звук.

Використання функції BASS (БАСИ)

Оптимізуйте звучання низьких частот відповідно до власних уподобань.

Натисніть кнопку 

BASS (БАСИ) на пульті дистанційного керування 

пристрою.
•  З кожним натисканням кнопки режими будуть змінюватися в такій 

послідовності :  
BASS ON (БАСИ ВВІМКНЕНО) ; OFF (ВИМКНЕНО)

MUTE

VOL

BASS

FUNCTION

POWER

VOL

MUTE

VOL

BASS

FUNCTION

MUTE

VOL

BASS

FUNCTION

POWER

VOL

MUTE

VOL

BASS

FUNCTION

MUTE

VOL

BASS

FUNCTION

MUTE

VOL

BASS

FUNCTION

MUTE

VOL

BASS

FUNCTION

MUTE

VOL

BASS

FUNCTION