функц Wireless audio dock Samsung Wireless Audio-Dock E670

Страница: 97 из 103

background image

28

функції

ОСнОВні ФУнКціЇ

Використання режиму входу

Можна вибрати такі режими вхідного сигналу: 

 ;   ; 

 ;   ; 

 ;   ; 

AUX (інДИКАТОР ВИМКненО).

Для вибору потрібного режиму натисніть відповідну кнопку на пульті 
дистанційного керування або натисніть  . Це дасть змогу вибрати один із 
таких режимів: 

 ;   ; 

 ;   ; 

 ;   ; 

AUX (інДИКАТОР 

ВИМКненО).

Режим входу

Дисплей

Режим TV

Док-режим

Режим BLUETOOTH

Режим USB

Режим AirPlay

Режим AllShare Play

Вхід AUX

ІНДИКАТОР ВИМКНЕНО

MUTE

VOL

BASS

FUNCTION

MUTE

VOL

BASS

FUNCTION

DOCK

DOCK

DOCK

DOCK

DOCK

DOCK

DOCK

DOCK