ВИКОРИСТАння РеЖИУ BLUETOOTH Wireless audio dock Samsung Wireless Audio-Dock E670

Страница: 94 из 103

background image

25

UKR

  ВіДТВОРення

ВИКОРИСТАння РеЖИУ BLUETOOTH

Натисніть кнопку  , щоб вибрати режим  , і підключіть пристрій Bluetooth до 
бездротової акустичної системи з док-станцією. (див. стор. 22)

Щоб підключити пристрій Bluetooth, коли в бездротовій акустичній системі з док-
станцією активовано режим Bluetooth, у списку Bluetooth пристрою знайдіть бездротову 
акустичну систему з док-станцією. Виберіть бездротову акустичну систему з док-
станцією, а потім установіть підключення. Підключивши бездротову акустичну систему з 
док-станцією, виберіть і відтворіть музичні файли.

Музичні файли будуть відтворюватися через динаміки бездротової акустичної системи з док-станцією.

  

 

Якщо ви хочете змінити пристрій, підключений через режим Bluetooth, на інший, від’єднайте 
наявний пристрій і підключіть той, який потрібно використовувати.

 

Під час активного з’єднання Bluetooth функції відтворення/паузи/вибору наступного/
попереднього елемента можуть бути недоступні залежно від мобільного пристрою та програми, 
які використовуються.

 

Використання пристрою Bluetooth, підключеного до бездротової акустичної системи з док-
станцією, може спричиняти перешкоди, якщо відтворення з бездротової акустичної системи з 
док-станцією здійснюється через вхід AUX.

Відключення пристрою Bluetooth від бездротової акустичної 
системи з док-станцією

Можна відмінити з’єднання пристрою Bluetooth з бездротовою акустичною системою з док-
станцією. Відповідні інструкції див. у посібнику користувача пристрою Bluetooth.
•  Бездротову акустичну систему з док-станцією буде відключено.

Відключення бездротової акустичної системи з док-станцією від 
пристрою Bluetooth

Натисніть кнопку   на передній панелі бездротової акустичної системи з док-станцією, щоб 
змінити режим   на інший, або натисніть кнопку живлення на пульті дистанційного керування, щоб 
вимкнути бездротову акустичну систему з док-станцією.
•  Підключений у цей момент пристрій буде від’єднано.

  

 

Підключення Bluetooth залишатиметься активним, лише якщо пристрій розташований 
близько до док-станції. Підключення до док-станції буде автоматично перервано, якщо 
відстань до нього перевищуватиме робочий діапазон. Навіть у межах цієї відстані якість 
звучання може погіршуватися через такі перешкоди, як стіни чи двері.

 

Якщо відстань зменшиться до прийнятної, можна виконати перезапуск для відновлення 
підключення до пристрою Bluetooth.

DOCK