вдтворення Wireless audio dock Samsung Wireless Audio-Dock E670

Страница: 92 из 103

background image

23

UKR

  ВіДТВОРення

відтворення

ВИКОРИСТАння РеЖИМУ ПіДКЛЮЧення ДО ТеЛеВізОРА 
(спільне відтворення звуку)

Натисніть кнопку  , щоб вибрати режим 

, і підключіть телевізор до бездротової 

акустичної системи з док-станцією (див. стор. 21).
•  Пристрій буде відтворювати звук телевізора, щойно його буде підключено до 

телевізора.

•  У разі зміни або відключення джерела вхідного сигналу Bluetooth на бездротовій 

акустичній системі з док-станцією звук знову відтворюватиметься за допомогою 
телевізора.

  

 

Контролювати рівень гучності можна лише за допомогою бездротової акустичної системи з док-
станцією.

ВИКОРИСТАння ПРИСТРОЇВ SAMSUNG GALAXY й APPLE У ДОК-РеЖИМі

Натисніть кнопку  , щоб вибрати режим  , і підключіть пристрій SamsungGalaxy або Apple до подвійної 
док-станції. (див. стор. 13)

<Пристрої Samsung Galaxy>

Щоб використовувати пристрої серії Samsung Galaxy з подвійною док-станцією, 
необхідно завантажити й установити на пристрій програму для роботи в док-режимі з 
інтернет-магазину Android Market. Щоб завантажити програму, виконайте наведені 
нижче дії.
1.  На головному екрані пристрою Samsung Galaxy торкніться ярлика онлайн-магазину 

Play Store (Android Market).

2.  Торкніться піктограми пошуку на екрані, щоб перейти до панелі 

пошуку.

3.  На панелі пошуку введіть [Samsung wireless Audio Dock] і здійсніть 

пошук програми.

4.  У списку результатів пошуку зайдіть і натисніть [Samsung wireless 

Audio Dock], щоб розпочати завантаження.

5.  Торкніться [Install] (Установити).

Щоб відтворити музичні файли, виконайте наведені нижче дії.

1-1

. Якщо під час запуску програми бездротова акустична система з док-

станцією є єдиним пристроєм для підключення Bluetooth, після 
натиснення кнопки відтворення на пристрої Bluetooth автоматично 
активується з’єднання з бездротовою акустичною системою з док-
станцією й розпочинається відтворення музики.

1-2

. Якщо використовується бездротова акустична система з док-станцією 

та ще кілька пристроїв Bluetooth.
1)  Після запуску програми відобразиться список пристроїв, які можна 

підключити до бездротової акустичної системи з док-станцією.

2)  Виберіть бездротову акустичну систему з док-станцією зі списку 

пристроїв, щоб підключитися до неї та відтворювати музичні файли.

 

-

Якщо пристрій Bluetooth було під’єднано до бездротової акустичної системи з док-станцією раніше, 
він не відображатиметься в списку та буде підключений автоматично.

2.  Якщо бездротову акустичну систему з док-станцією, яку було під’єднано до мобільного пристрою, буде 

замінено новою, необхідно видалити всі збережені на пристрої налаштування, перш ніж під’єднувати 
нову систему.
• 

 ; [

Clear data (Видалити дані)].

DOCK

DOCK

DOCK

PUSH

AUX IN

WPS/

RESET

ONLY FOR

SERVICE

LAN

USB 5V 500mA

DC 14V 4A

AUX IN

WPS/

RESET

ONLY FOR

SERVICE

LAN

USB 5V 500mA

DC 14V 4A

PUSH