Пдключення бездротово акустично системи з док-станцю до пристрою Bluetooth Wireless audio dock Samsung Wireless Audio-Dock E670

Страница: 91 из 103

background image

22

Підключення бездротової акустичної системи з док-станцією до 
пристрою Bluetooth

Перш ніж розпочати підключення, переконайтеся, що пристрій Bluetooth підтримує функцію стереогарнітури 
Bluetooth.

DOCK

DOCK

DOCK

Підключення

зовнішній пристрій

1. Натискайте кнопку   на верхній панелі бездротової акустичної системи з док-станцією, доки на дисплеї 

не відобразиться піктограма   .
З кожним натисканням кнопки режими будуть змінюватися в такій послідовності:  

 ;   ; 

 ;   ; 

 ;   ; 

AUX (інДИКАТОР ВИМКненО)

Вибраний режим відображатиметься на дисплеї функцій білим кольором.

2. Виберіть меню Bluetooth на пристрої Bluetooth. 

(Інструкції див. у посібнику користувача пристрою Bluetooth).

3. Проскануйте всі пристрої або гарнітуру чи здійсніть їх пошук.

• З’явиться перелік пристроїв.

4. Виберіть "[Samsung]W_Audio XXXXXX" зі списку.

•  Якщо пристрій Bluetooth не може підключитися до бездротової акустичної системи з док-станцією, видаліть 

елемент "[Samsung]W_Audio XXXXXX", відображений пристроєм Bluetooth, здійсніть пошук бездротової 
акустичної системи з док-станцією знову, а потім повторіть кроки 2, 3 та 4.