ПДКЛЮЧення ДО ПРИСТРОВ BLUETOOTH Wireless audio dock Samsung Wireless Audio-Dock E670

Страница: 90 из 103

background image

21

UKR

  П

іДКЛЮЧ

ення

ПіДКЛЮЧення ДО ПРИСТРОЇВ BLUETOOTH

У цьому розділі пояснюється, як підключити бездротову акустичну систему з док-станцією до телевізорів та 
інших пристроїв, які підтримують технологію Bluetooth.

Підключення бездротової акустичної системи з док-станцією до 

телевізорів Samsung 2012 року випуску, які підтримують технологію 

Bluetooth (спільне відтворення звуку)

Підключення

DOCK

<Установлення з’єднання з телевізором>

Щоб відтворити звук телевізора на бездротовій акустичній системі з док-станцією через підключення Bluetooth, 

необхідно спершу під’єднати систему до телевізора, який підтримує технологію Bluetooth. Після встановлення 

з’єднання інформація про нього записується й зберігається. Надалі повідомлення про підключення Bluetooth 

відображатися не буде. Під час з’єднання між бездротовою акустичною системою з док-станцією та телевізором має 

бути невелика відстань. (Рекомендована відстань між пристроями, що з’єднуються, становить близько одного метра.)
1. Увімкніть телевізор Samsung і бездротову акустичну систему з док-станцією.

•  На телевізорі для параметра Add New Device (Додати новий пристрій) установіть значення On (Увімк.). (Додаткові 

відомості див. у посібнику користувача для телевізора.) 

Menu (Меню) ; System (Система) ; Device Manager (Дисп. пристроїв) ; SoundShare Settings (Налаштування 

SoundShare) ; Add New Device (Додати новий пристрій).

2. Якщо ви змінюєте режим бездротової акустичної системи з док-станцією на 

, відображається повідомлення із 

запитанням про необхідність продовжувати встановлення з’єднання Bluetooth.Виберіть <

Yes> (Так) на екрані 

телевізора, щоб завершити підключення бездротової акустичної системи з док-станцією.
• Індикатор 

 блимає, а потім вимикається.

• Підключення Bluetooth до бездротової акустичної системи з док-станцією встановлено.

<Скасування з’єднання з телевізором>

Якщо потрібно підкдючити бездротову акустичну систему з док-станцією до іншого телевізора, необхідно скасувати 

поточне з’єднання в налаштуваннях акустичної системи. Для цього необхідно виконати зазначені нижче дії.  

Натисніть кнопку 

WPS/RESET на задній панелі пристрою й утримуйте її протягом 1 секунди в режимі 

. Індикатор 

 блимне один раз. Після того як буде скасовано поточне з’єднання, а новий телевізор буде готовий для 

підключення, док-станцію буде автоматично під’єднано до телевізора.

  

 

Якщо телевізор не вдалося підключити, спробуйте встановити з’єднання ще раз, натиснувши кнопку WPS/

RESET на задній панелі 

 в режимі Bluetooth. 

 

Для використання функції з’єднання з телевізором (спільного відтворення звуку) необхідно оновити 

програмне забезпечення телевізора до останньої версії.

 

Див. інструкції щодо оновлення програмного забезпечення та моделей, до яких воно застосовується, на 

сторінці "Підтримка" веб-сайту (http://www.samsung.com) або зверніться до центру технічної підтримки.