BLUETOOTH Wireless audio dock Samsung Wireless Audio-Dock E670

Страница: 89 из 103

background image

20

BLUETOOTH

Можна підключити бездротову акустичну систему з док-станцією до пристроїв Bluetooth і 
насолоджуватися музикою з високоякісним стереозвучанням без будь-яких дротів. 

Що таке Bluetooth?

Технологія Bluetooth дає змогу пристроям, що підтримують її, легко взаємодіяти між собою на 
невеликій відстані за допомогою бездротового зв’язку.
•  Залежно від наведених нижче умов використання під час роботи пристрою Bluetooth можуть 

виникати шуми та несправності.
 

- Якщо будь-яка частина тіла торкається системи прийому/передачі пристрою Bluetooth або 

акустичної системи з док-станцією.

 

- У випадку коливання електричного сигналу через вплив перешкод (стін, кутків або кабінок 

офісу).

 

- У разі наявності електричних перешкод, спричинених пристроями з такою самою частотою 

(медичним обладнанням, мікрохвильовими печами та бездротовими локальними мережами).

•  Під час з’єднання між бездротовою акустичною системою з док-станцією та пристроєм Bluetooth 

має бути невелика відстань.

•  Що більша відстань між цією системою та пристроєм Bluetooth, то гірша якість звучання. 

Якщо відстань перевищує робочий діапазон пристрою Bluetooth, з’єднання буде втрачено.

•  У зонах із низьким рівнем прийому сигналу з’єднання Bluetooth може не працювати належним 

чином.

•  Підключення Bluetooth залишатиметься активним, лише якщо пристрій Bluetooth розташований 

близько до док-станції. Підключення буде автоматично перервано, якщо відстань від пристрою 
до док-станції перевищуватиме робочий діапазон. Навіть у межах цієї відстані якість звучання 
може погіршуватися через такі перешкоди, як стіни чи двері.

•  Цей бездротовий пристрій може призводити до виникнення електромагнітних перешкод під час 

роботи.

  

 

Можливо, потрібно буде ввести PIN-код (пароль) під час підключення пристрою Bluetooth 
до бездротової акустичної системи з док-станцією. Якщо з’являється вікно для введення 
PIN-коду, введіть <0000>.

 

Бездротова акустична система з док-станцією підтримує дані SBC (44,1 кГц, 48 кГц).

 

Функція AVRCP не підтримується.

 

Використовуйте для підключення лише такі пристрої Bluetooth, що підтримують функцію 
A2DP (AV).

 

Не можна підключити пристрій Bluetooth, що підтримує лише функцію HF (гарнітура).

 

Одночасно можна під’єднати лише один пристрій Bluetooth.

 

У разі вимкнення бездротової акустичної системи з док-станцією та розірвання з’єднання 
його не буде відновлено автоматично. Для відновлення підключення необхідно повторити 
відповідні дії.

 

Бездротова акустична система з док-станцією може не виконувати пошук або не 
підключатися належним чином за наведених нижче умов.

 -

Якщо навколо бездротової акустичної системи з док-станцією наявне сильне електричне поле.

 

-

Якщо до бездротової акустичної системи з док-станцією одночасно підключено кілька 
пристроїв Bluetooth.

 

-

Якщо пристрій Bluetooth вимкнено, він перебуває поза межами дії або функціонує 
неналежним чином.

 

-

Зауважте, що такі пристрої, як мікрохвильові печі, адаптери бездротової локальної 
мережі, лампи денного світла й газові плити, використовують той самий частотний 
діапазон, що й пристрій Bluetooth. Отже, це може призвести до виникнення 
електромагнітних перешкод.